Pirkimo taisyklės

Džiaugiamės, kad pasirinkote mus ir siekdami abipusiai naudingo bendradarbiavimo, kviečiame susipažinti su taisyklėmis.

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir el.parduotuvės prekessveikatai.lt adminstratoriaus- Pardavėjo (UAB EKO PRO, įmonės kodas 302583679, asmens duomenų tvarkytojo kodas P5069) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje prekessveikatai.lt


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas, užsakymo panaikinimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai prekessveikatai.lt  Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma prekessveikatai.lt portale.

Po užsakymo suformavimo prekės, esančios Pirkėjo užsakyme, rezervuojamos. Jeigu Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas neapmoka užsakymo (apmokėjimo būdai aprašyti toliau) jam siunčiamas priminimas. Neapmokėjus užsakymo per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo suformavimo,  rezervuotos prekės grąžinamos į sandėlį, o Pirkėjo užsakymas panaikinamas.

UŽSAKYMO APMOKĖJIMO BŪDAI


Pirkėjo teisė atšaukti užsakymą

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, jei prekė (-ės) dar nėra išsiųstos. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinami visi sumokėti pinigai. Jei užsakymas jau išsiųstas, įsigalioja prekės grąžinimo punktas. 


Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo prisijungimo prie el.parduotuvės duomenų.

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją  naudojantis sveikatamarket.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba el.paštu prekessveikatai@gmail.com.


Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.
Pirkėjas, naudodamasis prekessveikatai.lt, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti prekessveikatai.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis el.parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el.parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


Pardavėjas įsipareigoja

Sudaryti pagal galimybes tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis prekessveikatai.lt teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per  2 darbo dienas

 

Prekės kaina 

El.parduotuvėje nurodoma prekės kaina su PVM, įskaičiuojant ir siuntos supakavimo kainą. Atskirais atvejais Pardavėjas gali pridėti siuntos pakavimo ar užsakymo administravimo mokestį, apie tai informuodamas Pirkėją.

 

Prekių pristatymas

Prekes Pardavėjas per Lietuvos paštą arba naudodamasis kurjerių tarnybų paslaugomis.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba pristatymo tarnybos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Priešingu atveju laikoma, kad Siunta pristatyta tvarkinga.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra nustatomas tik tam tikrai daliai prekių. Garantinio aptarnavimo dokumentas – garantinis talonas, esantis prekės komplekte. Prekės gamintojas nustato oficialų prekės naudojimo terminą, jeigu nepažeistos eksploatavimo sąlygos. Jeigu Pirkėjui atsiranda kokių nors problemų, rekomenduojama kreiptis į įgaliotuosius prekės aptarnavimo centrus (ĮPC), kurių adresus ir telefonus Pirkėjas gali sužinoti prekės garantiniame talone. Norint išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Pirkėją atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir aptarnavimo sąlygas. Garantiniu talonu gamintojas patvirtina, kad gaminio defektų suradimo atveju prisiima įsipareigojimus patenkinti Pirkėjo reikalavimus. Šiuos reikalavimus nustatė galiojantys vartotojų teisių apsaugos įstatymai.

Pardavėjas neužsiima prekių garantine priežiūra ir gali teikti tik rekomenduojamojo pobūdžio informaciją garantijos klausimais. 


 Prekių grąžinimas


Grąžinant sveikatamarket.lt įsigytas prekes vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 738 patvirtintas mažmeninės prekybos taisykles.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
Prekė turi būti grąžinama toje gamyklinėje ar prekybinėje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari.

Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu (paštu, per kurjerį), išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę arba apmokėti jos siuntimą ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba per 2 darbo dienas grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kita – abipusiu susitarimu.

Grąžinus užsakytas kokybiškas prekes, kurios Pirkėjui netiko, tačiau nėra Pardavėjo kaltės dėl jos grąžinimo, Pirkėjui grąžinami pinigai už prekę, siuntimo kaštai negrąžinami.


Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis sveikatamarket.lt portalu.

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per sveikatamarket.lt portale esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


Informacijos siuntimas


Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudodamas prekessveikatai.lt portale esančią susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba el.paštu prekessveikatai@gmail.com

 
Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra geranoriškai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tikimės darnaus abipusiai naudingo bendradarbiavimo!

El-parduotuvė įdiegta Elektroninių parduotuvių kūrimas
www.prekessveikatai.lt © 2019